ЛФ ПР.1891
ЛФ ПР.1891a

Сигнатура: ЛФ-ПР.1891

Категория: книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от автора  Стою  Шишков към книгата „Из долината на Арда“