ЛФ ПР.1657
ЛФ ПР.1657a

Сигнатура: ЛФ-ПР.1657

Категория: книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от автора  Петър Карапетров  към книгата „За ханския престол“