ЛФ ПР.1379
ЛФ ПР.1379a

Сигнатура: ЛФ-ПР.1379

Категория: книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от автора  Йован Дучич  към книгата „Писме у прози“