ЛФ ПР.1303
ЛФ ПР.1303a

Сигнатура: ЛФ-ПР.1303

Категория: книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от автора  Александър Балабанов  към книгата „Любов и поезия“