ЛФ ГП111

Сигнатура:   ЛФ-ГП111.jpg

Категория: Галерия/ Актьор

Обяснителни бележки: Портрет на актьора