ЛФ ГП109

Сигнатура:   ЛФ-ГП109.jpg

Категория: Галерия/ Актьор

Обяснителни бележки: В диалог със самия себе си