ЛФ ГП108

Сигнатура:   ЛФ-ГП108.jpg

Категория: Галерия/ Актьор

Обяснителни бележки: В последната си  роля като Майстор Солнес в творбата на Ибсен, бенефис в ДТ "А. Будевска" - Бургас