LF LK033

Сигнатура: ЛФ-ЛК033

Категория: Награди

Обяснителни бележки: Поздравителен адрес от името на балета на Софийската опера по повод 70-годишния юбилей на балерината, 8 май 1997г.