LF LK025

Сигнатура: ЛФ-ЛК025

Категория: Награди

Обяснителни бележки: Грамота за участие като солов изпълнител в Международния конкурс за музика  и танци в Сита ди Дерчели, Италия, септември – октомври 1958 г.