LF LK022

Сигнатура: ЛФ-ЛК022

Категория:  Награди

Обяснителни бележки: Удостоверение за участие в Международен конкурс на Световния младежки фестивал за мир в Берлин, август 1951 г.