LF LK021

Сигнатура: ЛФ-ЛК021

Категория: Награди

Обяснителни бележки: Диплом от участие в ІV-ия Международен  художествен фестивал в Букурещ, Румъния, август 1953г