ЛФ Ст.к. 146.jpg
ЛФ Ст.к. 146А.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.146/146А

Категория: Кореспонденция

Вид: писмо: писмо

Обяснителни бележки:Писмо от Никола Гигов до Стефан Станчев, Смолян, 23 януари, 1975г.