ЛФ Ст.к. 142.jpg
ЛФ Ст.к. 142А.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.142/142А

Категория: Кореспонденция

Вид: писмо: пощенска картичка

Обяснителни бележки:Пощенска картичка от Гено Дочев до Стефан Станчев, Казанлък, 14 март,  1942г.