ЛФ Ст.к. 141.jpg
ЛФ Ст.к. 141А.jpg
ЛФ Ст.к. 141Б.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.141/141А/141Б

Категория: Кореспонденция

Вид: писмо, пощенска картичка

Обяснителни бележки:Писмо и пощенска картичка от Николай Виходцевски до Стефан Станчев, София, 26 август,  1979г.