ЛФ Ст.к. 140.jpg
ЛФ Ст.к. 140А.jpg

Сигнатура: ЛФ-Ст.к.140/140А

Категория: Кореспонденция

Вид: пощенска картичка

Обяснителни бележки: Пощенска картичка от Добрин Василев  до Стефан Станчев, Варна, 28 септември,  1940г.