ЛФ Ст.0718
ЛФ Ст.0718a

Сигнатура: ЛФ-Ст.кн .0718

Категория: Книги с автограф

Вид: Книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от Станка Пенчева  към книгата „Есенно сияние“