ЛФ Ст.0317
ЛФ Ст.0317a

Сигнатура: ЛФ-Ст.кн .0317

Категория: Книги с автограф

Вид: Книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от Николай Виходцевски  към книгата „Наши есенни растения“