ЛФ Ст.0246
ЛФ Ст.0246a

Сигнатура: ЛФ-Ст.кн .0246

Категория: Книги с автограф

Вид: Книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от Стефан Попвасилев  към книгата „Богат и звучен“