ЛФ Ст.0235
ЛФ Ст.0235a

Сигнатура: ЛФ-Ст.кн .0235

Категория: Книги с автограф

Вид: Книга с автограф

Обяснителни бележки: Автограф от Иван Коларов  към книгата „Етъра“